Personlig Vägledning

Personlig Vägledning är ett koncept för dig som vill få mera Inspiration och balans i ditt liv!

Konceptet pågår över två kreativa halvdagar på "den magiska Grottan" Studio Meriyin i Norrköping! Du får på egen hand stanna upp från vardagen för att få mera kraft och närvaro i ditt liv. Vägledningen pågår första dagen mellan kl 15.00 - 20.00 & andra dagen mellan kl 9.00 - 13.00. Tiderna gäller även på helgdagar. Vi är flexibla & bokar in dig med så kort varsel som möjligt utifrån ditt behov! Obs: Ett coachingsamtal inom 2 veckor efter ingår i kostnaden för Vägledningen.

Verktyg som vi bl.a använder är:

  • Sessioner med ABC Coachning
  • Avslappningsövningar och Klargörande Samtal
  • Tibetansk Healing
  • Exklusiva Terapi/yoga sess

Copyrigth för konceptet Personlig Vägledning: MDS KONSULT Personligutveckling