Art & Filmproduction

Filmen Bardo är nu anmäld till olika festivaler ute i världen! Vi har fått mycket god respons för denna unika production! 


Alla foton och all konst & film: Copyrigth and all rights reserved MDS KONSULT Personligutveckling.